< More News

Latest News

【“709 Crackdown”】 Latest Data and Development of Cases as of 1800 17 May 2018

【“709 Crackdown”】

 

Latest Data and Development of Cases as of 1800 17 May 2018

As of 18:00 17 May 2018, at least 321 lawyers, law firm staff, human right activists and family members have been questioned, summoned, forbidden to leave the country, held under house arrest, residential surveillance, criminally detained or arrested.

 

Statistics by category*:

Awaiting Trial: 1 person 

▪1 lawyer: ①Wang Quanzhang

 

Sentenced and Case Closed: 14 persons

▪6 persons are serving sentence 

①Wu Gan ②Lawyer Zhou Shifeng ③Hu Shigen ④Lawyer Jiang Tianyong ⑤Yin Xu’an ⑥Wang Fang

▪3 persons are serving suspended sentence

①Lawyer Li Heping ②Gou Hongguo ③Zhai Yanmin

▪4 persons completed sentence

①Liu Xing ②Zhang Wanhe ③Yao Jianqing ④Li Yanjun

▪1 person exempted from criminal punishment

①Lawyer Xie Yang

 

Residential Surveillance: 1 person

▪1 lawyer: ①Zhang Kai

 

Bail Condition Lifted: 25 persons

▪11 lawyer: ①Wang Qiushi ②Huang Liqun ③Siu Muqing ④Xie Yuandong ⑤Li Zhuyan ⑥Wang Yu ⑦Bao Longjun ⑧Ren Quanniu ⑨Liu Sixin ⑩Li Chunfu ⑪Ren Quanniu

▪4 lawyers’ assistants: ①Liu Peng ②Fang Xiangui ③Gao Yue ④Zhao Wei (Kaola)

▪1 law firm staff: ①Wang Fang

▪4 human rights activists ①Liu Yongping (aka Lao Mu) ②Lin Bin (aka Wang Yun Monk) ③Tang Zhishun ④Xing Qingxian 

▪5 religious activists: ①Yan Xiaojie ②Huang Yizi ③Zhang Chongzhu ④Zhang Zhi ⑤Cheng Congping 

Top